Бізнесмени від спорту: Шева будує, Кличко розселяє гостей, а Воронін розважає дітей

3 вересня 2014, 16:53

Олег Люлька , Дар'я Мещерякова , Кінзерський Едуард , Андрій Танасюк

Який бізнес ведуть знамениті українські спортсмени

Спортивнийвік короткий,а томубагато атлетівпіслязакінченнякар'єриопиняютьсянароздоріжжі.Щедосить молодііповнісилспортсмени(як ібалерини,йдутьнапенсіюроківв35)шукаютьсебе в житті.Багато з них,за традицією,стаютьтренерами.Деякі йдутьпрацювативспортивнівідомстваіфедерації,стаютьсуддямиабозаймаються промоцією своїхмолодших колег.Так,наприклад,чималовідомих(і недуже)футболістівпіслявідходу зі спортустаютьагентами,допомагаючиукладатисвоїмклієнтамвигідніконтракти ізаробляючидоситьсоліднікомісійні.Алене всізалишаютьсяу великому спортівтій або іншій якості- деяківкладаютьзаробленевбізнес.Однакпрактикапоказує,щоне всякийвідомийспортсмен,навітьпринаявностігрошейі зв'язків,стаєуспішнимпідприємцем.Особливоякщо мовайде про Україну,де найчастішевідкриватисвою власну справу- собідорожче.

Реклама

Топовіукраїнськіспортсмениволілидо останньогочасувкладатигрошівопераціїз нерухомістю.Так,кращийфутболістЄвропи 2004 року Андрій Шевченко, коли щеграву"Мілані",допоміг своємуприятелеві,модельєровізі світовимім'ямДжорджіоАрмані,відкритибутиквукраїнській столиці.АниніШеває власником компанії"Златовлад",яказбираєтьсяреконструюватиісторичнийкварталврайоніметро"Золотіворота",наперетиніПрорізної таВолодимирської- зокрема,мова йдепро зведеннявсамому серціКиєвавеликого бізнес-центру.Гучнеім'явідкриваєАндріюдверів багатокабінетів,куди простимсмертнимшляхзамовлений.Невдаласпробазакріпитисяу великій політицівсеодно нескасовуєхорошихзв'язківШевинанайвищихрівнях.Так,віндружний знинішніммеромстолиціВіталіємКличко,що,погодьтеся,полегшуєрозвитокбізнесуврідному Києві.Втім,рідніАндріязапевняють,що йогоім'я ненастількиспрощуєбізнес,як цеможе здатися."Дозволиотримували неодинрік,-говориланамйогосестраОлена.-Андрійз2005-гозаймається цимпроектом,ацезначить,щовінхоче йогореалізувати.Цігроші вінзаробляввласнимздоров'ям,ногами".

Вчорами побувалиу майбутньогобізнес-центруШеви.Будиноквесьзатягнутьтканиною.Здається, нібиведутьсябудівельніроботи,аленаділітамнікогонемає.Обійшовшинавколо будинку,жодногобудівельникане помітили,хочавікнавибиті,авсерединізруйнованістіни."А тут будівництво хібаведеться?-Здивуваласяпродавщицяфруктів,якапрацюєпрямбіля будинку.- Ніколитутнікого небачила".

0002_sheva

Шевченконе сидитьденноінощновофісі,сперечаючисьдо хриплості по телефонуівлаштовуючипрочуханаперсоналу.За нього цероблятьнайманіменеджери,асамШеваостаннім часомбагато часупроводить у Лондоні(таму нього будинок) зі своєюсім'єю.

Заробленінабоксіірекламігроші
 брати Клічкитакожнамагаютьсяінвестувативоб'єктинерухомості.Про закордоннікапіталовкладеннянашихзнаменитихбоксерівпрактичнонічого невідомо,алевони напевноє.Як-не-як,Віталій іВолодимирбагато роківбоксуваливНімеччині,заробилисобітамгроші івсесвітню популярність.Наїхньому місцібудь-який бичастину свогозаробленогокапіталузалишиввкраїніз процвітаючоюекономікою.АщостосуєтьсярідногоКиєва,товсамому йогоцентрі,навулиціБогданаХмельницького,вшестихвилинахходьбивідШевиного бізнес-центру,знаходитьсядизайн-готель11mirrors(11дзеркал).Іхочавназвіфігуруєчистофутбольнацифра,власниками готелює брати-боксери.

Реклама

0002_shevamap

Відкрили його влистопаді2012-го.Самаспоруда практичноне кидаєтьсяв очі,анавходівідвідувачівзустрічаєшвейцарвшотландськійклітціікілті.Колимизайшливлоббі,тонадиванчикахіз безліччюподушоксиділатількиоднадівчина.Особливийдомашнійзатишоккімнатінадаваликнижковіполиці ібіло-ліловісвічки."Номеривільні є?"-Запиталаянаресепшені."Так,які тількипобажаєте",-відповілимені.Ціни,звичайно, недуже демократичні,затевибірчималенький.Найдешевшакімната коштуєвбудні дні230євро,анавихідних -265."Номерзагальною площею29кв.м,ліжкокінгсайз,якуможнарозділитинадва односпальні,вікнавиходятьу дворик,у вартістьвключено сніданок",- уточнилинаресепшені.Якщо жхочетедійснопошикувати,тобтономерна73кв.мпреміум-класу -з великоюбарною стійкою,величезнимдушем,безліччюдзеркал.Цезадоволення обійдетьсяв 455євро."АВолодимирачастотут можназустріти?"-Поцікавилися.-"Ми немаємоправатакерозповідати.Якпощастить".

0002_klitschko_done

Такожнародний поголосвжебагато роківприписуєКличкоторгово-розважальнийцентр "Арена-Сіті"вцентріКиєва,співвласникамиякоговони нібито є.Однак знайтиофіційнихпідтвердженьцієї інформації невдалося.Ащебратамналежить компаніяK2 Promotions,яказаймаєтьсярозкруткоюмолодихбоксерів(середїї клієнтів,наприклад,олімпійськийчемпіонЛондонаОлександрУсик) іорганізацієюпрофесійнихбоїввУкраїні.

Пробувавзайматисянерухомістю таекс-форвард"Динамо" ізбірноїУкраїни
 Віктор ЛеоненкоЩе доекономічної кризи2008 року вінпобудувавдвабудинки підКиєвом інамагавсяїх вигіднопродати.Алеобвалсвітового ринку,серйозноганьбилаіУкраїну,змусивВікторапереглянути своїпланина життя.Нині віннеохочерозповідаєпро своїпробахвбудівельномубізнесі:"У меневосновномудружиназаймаєтьсянерухомістю.Вонабудувала,яїйдопомагав,правда,дужешвидко зцією допомогоюзакінчив.Ятакплювався,болюдиу наспрацювати нехочуть.Якосьхотівзамовитикран.Кажу:"Поїхалитуди-то,заробишстільки-то".Акранівникмені:"Покигрошейне даси,не поїду".Був биавтомат,яброзстріляв".Леоненковпідсумку знайшовсебевроліфутбольногоекспертанателебаченніі навряд чишкодуєпро такий поворотдолі.

Щеоднафутбольназнаменитість
Андрій Воронінхочаі незакінчив щекар'єру,алесвійбізнесвжевідкрив.У листопаді 2011 рокувелітномуселищіСовіньонпідОдесоювідкривсвої дверідлявідвідувачіврозважальнийцентрдлядітей "Чарівнийсвіт".Алечерез зайнятістьВоронінафутболомуправліннямцьогооб'єктазаймаються йогородичі.Авмайбутньому,якщовіритидружинігравцяЮлії,ВороніниплануютьвідкритивОдесісучасниймедичнийцентрзпологовимвідділенням.

0002_voroini

Реклама

Чималоспортсменівпробують себеівресторанномубізнесі,але – зпереміннимуспіхом.Бувалірестораторизапевняють:щоброзкрутитизакладі зробитийогопопсовимідохідним,потрібновньомубуквальножити іконтролювативсі процеси,аінакше тебепростообкрадутьсвої ж.Особливоякщо мовайде про Україну.Колишнійфорвард"Дніпра","Карпат" ізбірноїУкраїниОлександр Паляницязав'язавшизфутболом,відкрив урідному Житомиріресторан- невеликий,алевельмизатишний.Хоча зтаким прізвищемвпорубуло відкриватихлібобулочнийпідприємство!Аосьвідомому українськомубоксеруСергію Дзинзируку пощастило менше.Кількароків тому вінвідкрив уБроварахресторан,алебізнес виявивсязбитковим.

Офіційнимпартнеромдонецького"Шахтаря" єтурагентство,якеналежитьекс-гравцевівінницької"Ниви"і "Оболоні"ДмитруКоренєву.Післязакінченнякар'єривирішиввідкрититурфірмуіфорвардОлександрГребеножко,якого знаютьза виступами у"Волині","Тереку"і "Оболоні".Займаєтьсявін цимбізнесомз дружиною,яка,за чутками,єдонькоюколишньогомераЛуцька,де ізаробивсобіславуОлександр.

Асамим, мабуть,успішнимбізнесменомсередукраїнськихспортсменівсміливоможнавизнатизнаменитоговажкоатлета,триразовогочемпіонасвітуіавтора17світовихрекордів
Анатолія Писаренка. Вінранозакінчив кар'єруштангіста(в26років) іщеназорі перебудовизайнявсябізнесом.Починавз будівництваспортивнихзалів,потімпереключивсянаполіграфію,апотімставзайматисяпоставкаминафтопродуктів.Долязвелайого зАртемомТарасовим,якоговважають "першим офіційниммільйонеромСРСР".Словом, знаменитомусилачубулоу когопідучитисявепоху,коли колишнійРадянськийСоюзтількипереходивнарейки ринковоїекономіки.ЗгодомПисаренкоставоднимз першихофіційнихмільйонеріввУкраїні,власникомфінансового холдингу"Вітал".У його складі -поліграфічнафірма,аграрніпідприємства,тютюноваічайнакомпанії."Чайза "Динамо" - їїпродукція.ТакожкомпаніяПисаренказаймаласяціннимипаперами.

0002_tea

ДМИТРО КОВАЛЕНКО: "КЛАДЕМО РЕЗИНУЗА $30ТИСЯЧ"

ДмитроКоваленко- одиніз двох українськихфутболістів,яким довелосявиступативодній команді зДевідомБекхемом.АндрійШевченкогравіз зорянимБексомв"Мілані",Діма(абоДьома,як йогоназиваютьвСША)- в "Лос-АнджелесГелаксі".ПрицьомувАмериціКоваленконе тількипровів майжевсюсвою кар'єру,пікомякоїстало завоюванняКубкаMLS,а йпісляїї завершеннявідкривтамсвійбізнес.ПрямякБекхем,тількиробота поважче буде.

- Миукладаємогумовідитячімайданчики,-розповівнамДьома,який днями відзначивзаокеаномсвоє 37-річчя.-ЦимзаймавсявМайамімійтовариш.Вінпереїхав доЛос-Анджелесаі вісіммісяців тому мивідкрилицю справутут.Тут недужевеликаконкуренція,всього п'ятькомпаній.Справайде,замовленьвистачає.Яі зараз,розмовляючизвамипо телефону,перебуваюзхлопцяминароботі(втрубцічутніхарактернівиробничізвуки.-Авт.)
.

0004_58

Реклама

-Виходить, ви-бригадир?
- Так,ось заразкеруюхлопцями.Є тут уменебригада,зробиливжесіммайданчиків.Заразукладаємона50квадратнихметрів.Наних потімвстановлюютьгойдалки,гірки,йогоюзаймаються.

- Ви20років гралиу футбол, заразукладаєтегуму. Воно, взагалі, ваше?
-Фізичноважка праця.Мені потрібнобуло навчитися.Язробивп'ять робіт,освоївцю справу.Заразнавчаюхлопців,які менібудутьдопомагати.Адже менівжене 20років,ацежвсеробитьсявручну,безмашини.

-Щоскладніше- гративфутболчиукладатимайданчики?
-(Сміється)Складнішеукладатимайданчики.Грати набагатолегше.Але меніподобається.По-перше,це приноситьменіприбуток.По-друге,яроблю цедлядітей.Бувасфальт-астав майданчик.Колизробивсправу,відчуттявідмінні.

0005_59

В тренді
Помер знаменитий футболіст "Роми"

- Скількикоштує такий майданчик?
-30 тисячдоларів.За часомзробити їїзаймаєблизькотрьох тижнів.

-Прицьому випродовжуєтетренуватидітейвкаліфорнійськомуValley United?
- Так,всевсилі.

...ЯкдавзрозумітиКоваленко,зайнятисябізнесомйогоспонукаланеобхідністьоплачуватикредит,якийвін узявнапридбанняновогожитлавКаліфорнії.Раніше він живназнімному,тепер- у своєму.

-Всевжеобставив.Самбудинок недужевеликий,всього двіспальні,аледоситьбагато землі,великий басейн,-кажеекс-футболіст
.

0006_51

-Насвоїй прибудинковійтериторії, випадком, не будетеукладатиплощадку?
- Ні,прибудовутут можназробити,аленаплощадкуземліне вистачить.Вонатут дорога.Мій дім,до речі,коштує $800 тисяч.40% язаплативвідразу.Решту сумивзяв у борг,під2,5%річних.

Словом,нареченийКоваленко-завидний.Паруроків тому вінпов'язавсебеузамишлюбу зкрасунею-молдаванкою,алеспільне життя не склалося.

-Цебув неправильнийкрок,янедостатньодобре їїзнав.Послухайте,вжитті всякебуває.Напомилкахвчаться,-уклавДмитро.

0007_52

У САУНІ САЛЕНКА ПАРЯТЬ ЗА490ГРНВ ЧАС

"Нашасауназустріневасвідмінною парою,алеполкиз "абаші" необпалятьвашіпринади",-заманюєдо себесайтоздоровчогокомплексувцентріКиєва,який належитькращому бомбардируЧС-1994ОлегуСаленко.Телефонуємотуди.

Впонеділокувечеріу васвільно?ХотілибпопаритисяізаодноподивитисяфутболУкраїна- Словаччина.
Покивільно,- кажутьнатому кінці дроту.-490грнзагодину,до десяти осіб.Більярдвходитьуцю вартість.

Аможнапідгадатиабо якосьдомовитися,щобз самимСаленкоподивитися?
Важко відповісти.Він заразсильнозавантажений(недавноОлегпочавтренерськукар'єрув"Тайгер",-Авт.).

0001_42

Як зізнавсянамсамОлег,паритьсявінтампонеділях.Комплексувжебільш10років.

-У зв'язку зситуацієювкраїніклієнтівсталоменше, -кажеСаленко.- Заразвигіднішеінший бізнес- продажчерезінтернетабо продуктоваторгівля.Але йоготребабуло розвиватизаздалегідь.

Втім, несауноюєдиної...

-В2005-муякупивземлюпідКиєвом.Вклав близько$300тис.,-РозповідаєСаленко.-Покищеїх невідбив.Триділянкипродав,рештузавислипіслятого,якв2008-муусе розвалилося.Аледілянкихороші, здозволаминабудівництво.Такщоповинніокупитися.Життявкраїніколисьтазаспокоїться.Хочагралинедавнозветеранаминасходіі своїмиочимабачили,наскількиситуаціянапружена.Ще йвиборинаносі.Країнавочікуванні.

Скількиу васзаразкоштує сотка?
Цеобговорюваниймомент.Відтисячідоларів додесяти.

Крімтого, уСаленкобуласпробазаробитинавихованніконідля конкуру."Цінитам- віддесятитисяч домільйонів.Людикупуютьконя запевнусуму,потім вонапроходить всіетапи підготовки,показує себе,іїї цінастає набагатовище.Збиравсясамнанійвиступати.Алепотім побачив,що не вистачає часу.Таіколіноболить.іпродавїїлюдям,які цимзаймаються "
.

ОЛЕКСАНДР БАБІЙ: "ЧЕРЕЗМЕНЕЙШЛО25 БУСІВ"

У когосьзі спортсменівз'являється свійбізнес,ау когось- простоновапрофесія.Наприклад,колишнійфутболістОлександр Бабій,дворазовийволодарКубкаУкраїниу складі "Шахтаря"(1995,1997)і володарКубкаРосії у складі"Зеніту"(1999),став...автомеханіком.

0003_62

"Всередині2000-хятренувавдонецькийміні-футбольнийклуб "Козак",президентякого займавсяміськимиавтоперевезеннями,-розповідає "Сегодня" Олександр.-Вякийсь моментйомувавтопаркзнадобивсямеханік,ія,дізнавшисьпро це,запропонувавсвої послуги.Мійбатько бувмайстромспортуСРСРз автоспорту,нуіяз дитинства бувз автомобілемна"ти",мало не з10роківзакермом.Президентспочаткубезособливогоентузіазмупоставивсядо моєї пропозиції:"Ну,подивимося".Але потімпереконавсявмоїйкваліфікації.Осьтакястав ще ймеханіком.Встававо 4-й ранку,їхавнароботу.С5-ї до8-ївипускавмікроавтобусинамаршрути,передвиїздомперевірявтехнічний станмашин,візувавводіямподорожні листи,ставивпечатки.За змінучерезменепроходило20-25автобусів.Потім трохивідпочивав,і ввечеріїхавтренуватихлопців.Було важкувато,звичайно,таке суміщення,алещо робити- треба булозароблятигроші,годуватисім'ю.Чи доводилосясамому керуватимаршруткою?Ні,наміськімаршрутияне виїжджав.Алеводіємпротевцей час тежпопрацював.У насбувклубниймікроавтобус-пасажирськийFord Transit,нуія,якправило,самвозивкомандунавиїзніматчі пообласті:вХарцизьк,Амвросіївку,Дебальцеве.Навіщонаводіявитрачатися,якщо мені цей самомуне важко.Тим більше,щоїздивакуратно,хлопці нескаржилися.У такомурежимівідпрацювавтриз половиною роки,до тихпір,покине пересталаіснуватикоманда... Потімкількароківябувдиректоромстадіону"Титан"вДонецьку.Аколина"Титані"був створенийодинз філіалівакадеміїФК"Шахтар",яставпрацюватитамтренером.Зараз?Як ібагато донеччан,поїхав з міста.Ужедвамісяціживуу родичіву Хмельницькому..."

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти