Чемпіонат України 2021/2022

Луческу: "Ми вже три місяці не бачили Бернарда, а він весь цей час отримує у нас зарплату"

Головний тренер "Шахтаря" прокоментував ситуацію з бразильськими легіонерами "гірників"

МірчаЛуческу ,наставникдонецького" Шахтаря " ,розповівпробразильськихлегіонерахкоманди ,якічерез ситуаціювкраїніне хочутьзалишатисявУкраїні .

-Містере, дужебагато розмовходитьдовкола ТейшейриіКости.Вонивкомандічи ні?

-ТейшейразКостоютренувалисядужедобревті дні ,колимиготувалисядо гри з" Металістом " .Сьогодні вони працюютьз усімавзагальній групі.Ясказавфутболістампередматчемзхарків'янами :"Якщохтось відчуває ,щоне готовийграти з "Металістом" ,скажітьпро цечесно" .Алезнаходитиякісьалібі : в одногоболитьколіно ,у іншогошлунок... Яповажаю ,коливсекоректноіправильно .Колипопереджаютьзаздалегідь.Колине обманюють.Тому, хтозі мноюкоректний,явідразупообіцяв :"Небудувасзаце карати .У васпростовиникнутьпроблеми зпартнерами.Вониж тежпрофесіоналиі робитимутьвсеможливе,щобвигратиматч .Ідлявасвтому числі! "Окуляриадженабираютьсязагальнимизусиллями .Івкінцізабувається ,хто в якійгрібрав участь .Сподіваюся , надалі вонибудутьвестисебе професійно .Якщо ж ні ,томизнайдемоінші способивплинутинаних .Президенттежприйняврішення не каратицихфутболістів ,апросточекати і дивитися ,якбудерозвиватисяситуація.

-Але, впринципі, будь-якогогравцяможнапродати?

-Так.Язалишаюсяприсвоїй ідеї :немає жодногофутболіста ,який не можебутипроданий!Всезалежитьтількивід інтересівсамогогравцяі ,природно ,нашогоклубу.Можливо ,матчз " Металістом " ставдлянихжиттєвимуроком .Тому щокоманда75хвилингралав меншості ,алепоказалахарактер ,велике бажання ідобилася перемоги ,щонелегко.Всі повиннірозуміти ,щов" Шахтарі " зібраніпрофесійнігравцівисокогорівня ,ане зірки .

-АдеБернард?

-Його поведінкадлямене взагалінезбагненна .За 40років своєїтренерськоїкар'єрия нестикавсяз такимиситуаціями ,яквйого випадку !Ми зБернардомрозпрощалися 15 травня,післяфіналуКубка .Дозволилийому поїхатидодому раніше ,ніж усім іншим.Осьужескоротримісяці ,якми його небачили.І весь цей часвінотримуєзарплатуза своїм контрактом .Аяяктренержодного разу недочекавсявід нього нітелефонногодзвінка ,ніпривітання зСуперкубкомУкраїни ,ні хочабдобрих слів наадресу іншихнашихгравців .Ящене зустрічавфутболіста ,який ні зким неспілкувавсябиукоманді:ні збразильцями ,ні зукраїнцями .Ні зким!Таке відчуття ,щовінгравець" Твіттера"та соціальнихмереж.Вінтамконтактує зуболівальниками .Алеприцьому зовсімне спілкується зісвоєю командою ,якайому платитьгроші ,іпристойнігроші!Яздивований йогоповедінкою.

-Ви ранішепроводилиз нимякісьбесіди?

- Коли вінпідписувавконтракт ,ярозповівйомупро філософіюнашоїкоманди іпро мою особистуфілософії .Пояснив ,щособоюявляєукраїнськийчемпіонат ,чого чекаютьуболівальникивід клубу- повноїсамовіддачівкожній грі.Язвернувйого увагуна те ,щоб він добреподумав ,перш ніжукладатиконтракт.Можебути ,япішов навітьпроти інтересівклубувтоймомент... Він непослухавмене ,підписавконтракт- напевно ,длятого ,щоботриматигроші.У підсумкуми йогобачили дужерідко.Бернард-талановитийгравецьзхорошимифутбольнимиякостями ,але ,скоріше за все , не длячемпіонатуУкраїни .Можебути ,йомумісцевЗахіднійЄвропічи Бразилії .Алетак ,як він себеведе ,цененормально ,нез'ясовно .ЯкщоБернардстанебільшсерйозним іповернетьсявклуб ,якиййогопідписавнап'ятьроків ,тоді ,може , щосьзміниться.Алея незнаю ,коливінз'явиться.Аякщо і з'явиться ,точерезтижденьзновупоїдевнаціональнузбірнуізновубуде відсутня .Ізнов небудеготуватися до Лігичемпіонів .З моєїточкизору ,цеобурливо .Тим більшевін самийвисокооплачуванийбразилецьвнашій команді.Івінаджезнає ,щобудепокараний.Хочаяніколираніше цього неробив.Дававйому часнаадаптацію.Думав ,вінхочезрозумітивсіх інших,зрозуміти ,щособоюпредставляєчемпіонат ,вякому вінграє.

-Зі свогобоку"Шахтар" повністю виконує зобов'язанняза контрактом зБернардом?

-Так.Контрактдотримуєтьсяпостійно.Ярозумію ,одинраззапізнився ,другий ,третій ,четвертий .Бернардкатавсяповсьому світу зізбірноюБразилії ,тількими його небачили ,на жаль .За великимрахунком, минавіть неможемо йогонормальновикористовувати ,бо незнаємо ,щовінсобоюпредставляє.

- До речі, вБразиліїзараз перебуває іЧигринський.Якаситуація зним?

-ПоЧигринськомупокитеж немаєдетальноїінформації ,алеязнаю ,щовін дужедобретренуєтьсятамвБразилії .Чекаємо ,колиповернеться.Він пропустивдужебагато часу.

-Аз приводуНема. Вякому станівін?

- Він,до речі ,повернувсявхорошій формі.Тренується ,здоровий .На жаль ,цілийрік вінпостійнобувтравмований .Але зараз ,сподіваюся ,ми йоговикористовуємовматчахі взагалізрозуміємойого потенціал :щовінзагравець .Те ,щосталося цього літа ,буде великимжиттєвимурокомдлябразильців .Вонизроблятьвисновки.Тівісімднівпершого збору ,коли вони нез'явилися... Явпевнений ,це сталосяпідтискомїхагента .Теж саме булопісляматчуз " Ліоном " ,коливонине повернулисязнамивУкраїну .Іятакрозумію ,щозгодомагентивіднихвідмовилися .Футболістивсеодноповернулисядо клубу іперебувають знами ,тут.Вонизрозуміли ,що нічого невитягнуть зцієїситуації ,щоїхпростоскомпрометували .Теперїм потрібнодокластимаксимумзусиль ,щобреабілітуватисяпередіншими.

-ТейшейратаКоставідчувають себе виннимипередкомандою?

-Подивимося ,щобудевідбуватисядо 31серпня, колизакриваєтьсятрансферневікно .Чи будуть вонивцей періодвестисебе ,якфутболісти" Шахтаря " .Якфутболісти ,яких люблятьнашівболівальники ,які ,до речі ,пам'ятають ,як цігравціприйшлисюдидітьми.Цезараз вонисталифутболістамивисокогорівняі повиннінестипевну відповідальністьпередуболівальниками ,якіїх постійнопідтримують.

-Питання проДентіньо: вінстав зовсіміншим...

-Напевно ,длянього останнійперіод бувхорошимуроком .Спочаткувін нібиприлипдо цихдвомза компанію ,алепотім зрозумів ,щокинуто,щоне потрібенагентам .Яназиваюречі своїмиіменами.Але зараз ,післяповернення ,у ньоговжеінше ставленнядо всього.

- Вийогопоставилинаматчз "Металістом"...

-Вінзаслуживцехорошимтренувальнимпроцесом.Яаджеаналізуюте, що зробленовчора ,сьогодні ,не тримаюцевсобі .Томучекаю іБернарда ,іінших.ЧекаюіншогоБернарда !Як свого часуІлсіньо.І тодімоя повагадо нихбудетаким ,які раніше.Алепокиявкрайнезадоволений.

- Так,Ілсіньоаджепройшовце все івпідсумкуповернувся.

-Постійно ,колинацютемузаходить мова ,янагадуювсім проІлсіньо ,про його досвід .ПередвтечеюІлсіньобув ,можебути ,навітьнарівеньвище ,ніжФернандіньоіВілліан.Згадатитільки йогогру з" Динамо " у півфіналіКубкаУЄФА ,іншіхороші матчі .Він ,до речі ,теж був підвпливомагентіві втратив ,за великим рахунком ,два рокикар'єри .Знову ж" Шахтар "простягнувйомуруку ,вирішивдопомогти .Зараз йогоставленнядо справизовсім інше : професійне ,хороше.Томуязавждиставлюйоговприклад -інегативний ,іпозитивний.Алефутболісти ,вони такі :покисамі непотраплятьвподібну ситуацію ,не зрозуміють.

- Ілсіньотакі не повернувсяв колишнюформу?

-Він ,можебути ,і досягтієї форми ,вякійбув ,алеце сталосячерезчотири роки.Тобто вінвтративважливідлясебероки кар'єри .Зараздо нього немаєніякихпретензій.Він дужевідповідальна людина .

- Вони зЛуїсомудвохнавітьприїхалиназборираніше терміну...

-Придосягненніпевного вікучасунафутбольне життязалишаєтьсявсе менше ,починаєшзамислюватися ,шкодуватипросвої неправильні вчинки .Яз усімабудупрацювати з такою жлюбов'ю, зтакимжерозуміннямта інтересом ,щоб вони щевиросли .Але заразнаставмомент ,колипотрібнорозставитивсі крапки ,сказатиправдупро те ,яквсе відбулосяі відбувається.Іпопередитигравців ,наскількинебезпечнослухатипорадилюдей ,якіпереслідуютьлише свійособистийінтерес , не пов'язанийз професійнимфутболом .

Реклама на segodnya.ua Реклама
Всі новини Показати ще
Світовий спорт - за Україну!
Більше новин
Наука та технології
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Захищають Україну
Хто вступив в тероборону
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1837
2
Бельгія Бельгія
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франція Франція
1764
5
Англія Англія
1737
6
Іспанія Іспанія
1716
7
Італія Італія
1713
8
Нідерланди Нідерланди
1679
9
Португалія Португалія
1675
10
Данія Данія
1665
Яке місце в України
Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
20 серп.
23:00
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

37

Вік

34

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Опитування
Бій року
Джидда, Саудівська Аравія

20 серпня

Останні новини
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2157К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1698К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1660К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1150К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
1021К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
871К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
658К
8
Віталій Кличко Віталій Кличко
515К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Юлія Герасимова Юлія Герасимова
449К
У кого найбільший прогрес
Переможці Ліги чемпіонів
ТОП-5 кращих команд
1
Реал Реал
14
2
Мілан Мілан
7
3
Баварія Баварія
6
4
Ліверпуль Ліверпуль
6
5
Барселона Барселона
5
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
18
49:10
47
2
18
47:9
45
3
18
35:17
40
4
18
37:19
36
5
18
30:18
33
7
18
22:27
25
8
18
14:23
24
9
18
15:20
23
11
17
16:21
18
12
18
14:30
17
14
17
13:28
13
15
18
12:30
10
16
18
21:44
8
Показати бiльше
ПОКЕР НА СТОРОНІ ДОБРА
PokerMatch new

Патрік
Леонард

Англія
Долари для України
Прем'єр Ліга
Чемпіонат Англії
1
Манчестер Сіті Манчестер Сіті
93
2
Ліверпуль Ліверпуль
92
3
Челсі Челсі
74
Ла Ліга
Чемпіонат Іспанії
1
Реал Реал
86
2
Барселона Барселона
73
3
Атлетіко Атлетіко
71
Бундесліга
Чемпіонат Німеччини
1
Баварія Баварія
77
2
Боруссія Д Боруссія Д
69
3
Баєр Баєр
64
Серія А
Чемпіонат Італії
1
Мілан Мілан
86
2
Інтер Інтер
84
3
Наполі Наполі
79
Ліга 1
Чемпіонат Франції
1
ПСЖ ПСЖ
86
2
Марсель Марсель
71
3
Монако Монако
69

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти