13 червня 16:00 Відео
Англія 1
Хорватія 0
13 червня 19:00 Про матч
Австрія 3
Північна Македонія 1
13 червня 22:00 Про матч
Нідерланди 3
Україна 2
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --

Анатолій Поливода: "За олімпіаду-1972 вперше отримали 300 доларів"

Олімпійський чемпіон-1972 з баскетболу розповів про те, як за півроку пройшов шлях від юніора до кращого центрового планети, про болоньєві плащі і шанси збірної України

Всуботусвій першийматчначемпіонатісвіту збаскетболупроведечоловічазбірнаУкраїни.НапередоднідебютунашихбаскетболістіввІспаніїмипопросилирозповістипро своюзолотупершістьпереможцяЧС-1967і кращогоцентровоготоготурніруАнатоліяПоліводу.

11 "старих"істудентзіграютьзаУкраїнуначемпіонатісвіту

АнатоліюІвановичу,дляпочаткурозкажіть,як випотрапиливзбірнукраїни,аджезробити цеукраїнцевібуло дуже важко.
Влітку1966 року вІталіїябрав участь у другомучемпіонатіЄвропи середюніорів.Колимиповернулисядодому,збірнаСоюзусаме готуваласядо ЧСвУругваї.Післяневдалого виступуСРСРнаОлімпіаді-1964почалася змінапоколінь.У збірнійперебували такігравці,якКруміньш,ізростом218см,Петров-215см,алевонивжебуливікові- малорухливі, нестрибучі.І головнийтренерОлександрГомельськийвирішивзапроситивколективодного зюніорів- мене.Цебув жовтень1966-го,мені ще невиповнилося й20.АлевженатовариськомутурнірівБразиліїГомельськийпочаввипускати менев"старті",автравнінаЧСменевизнали кращимгравцем.

Азнаєте, чомуятакшвидковливсявкоманду?Тому щовмівдобре прийматим'яч.Аотримуватийоголюбив зходу,і потімзарахунокшвидкості істрибкаменівдавалосяпереграватибільшвисокихопонентів.АпотрапитиукраїнськомубаскетболістовівзбірнуСРСРбуло дійснодужескладно,аджеу вищійлізіСоюзумибулипредставлені всьоготрьомаклубами.ІколимосковськийЦСКАпідгодовувавсягравцямиз усьогоСРСР,українськікомандимоглирозраховуватитількинасвоїх.Ужепісляменев"Будівельник" запросилиСальниковаз КраснодараіВолодюТкаченказ Сочі.Знаєте,вмій часбуло всьоготри гравці,яківідмовилиармійцям:МодестасПаулаускасз "Жальгіріса",СашаБєловз ленінградського"Спартака" ія.Хочамені це дужедорогокоштувало.Через відмовуОлександрГомельський,якийдовготренувавЦСКАізбірну,не давменізваннязаслуженогомайстраспорту
.

Свійпершийі єдинийчемпіонатсвіту-1967добрепам'ятаєте?
Наприкінцітогопершостіменівиповнилося20років.ІвдалекомуУругваїянавіть отримаввітальнутелеграмуз Києва,якузберігаюдосі.Асамийпринциповийматч вийшовзСША.ПісляКарибської кризи-1963у насзамериканцямисильнозіпсувалисявідносини.Не знаю,як насправді,алепід часматчузСШАявідчував,щодлянихголовненатурніріне статичемпіонами,аобігратиСРСР.Іколи американціце зробили зрізницеюводне-дваочки,длянихце булонайвищимщастям.Ми жбулидужезасмучені,аджеїхаливУругвайзапершиммісцем.

Після поразкизалишалосятількисподіватися,щоюгославиобіграютьСША,амиздолаємоюгославів.Наматчамериканцівзєвропейцямиз нашоїзбірноїпоїхалитількияі лікарРоманЗубов.Югославивпершійполовиніпоступалисяочок15-17.Апотіму другомутайміКорач,що володівспецифічнимкидкомзнизу,зарахунокмайстерностіі технікиставловитиамериканців- покажеодне,асамробить інше.Потихенькуюгославискоротилирахунок,апотімвирвалиперемогу.І ми,виходячи нагру збалканцями,вже передчувализдобичзолотихмедалей.Нашакомандавигралаперше "золото"ЧС,я,по-моєму,набрав очок20,ацімаленькіуругвайціпісляфінальноїсиренивибіглинамайданчик ібуквальнорозірвалинаменімайкузгербом.

Наскільки багатоюкраїноюбув СРСР,аназворотнудорогудодомудлязбірноїгрошейне виявилося.І,втомленіпісляЧС,мимали їхатидо Бразилії- гратип'ятьвиставковихматчів,щобзаробитинаквиток до Москви.Заливміщувалипотри-чотиритисячі, іглядачінасбуквальноненавиділи,кричали:"Комуністи",- ікрутилипальцембіля скроні,висловлюючисвоє ставлення доСРСР
.

ЩобачиливУругваї,окрім баскетболу?
У тойжечасвМонтевідеоприїхавзнаменитийвСРСРансамбль"Берізка".Алеякщонасв готелігодувалиідаваликишеньковігрошіврозмірі30-40доларів,тоартистиотримувалипо12,5доларавдень,іщоб якосьекономити,вони,порушуючирежим,готувалив готелі.Такми зкомандоюбралипід часвечері зістолівфруктиі залишалиу артистівпереддверима,щобїх якосьпідгодувати.Вмістоможнабуло виходититількипотрилюдини,аледивитисявМонтевідеобулоособливо нічого.Затеу нихбуло багатошкіриімоднихтодідублянок.Тивсецебачиш,акупити неможеш.

Якіза "золото" отрималипреміальні?
Сьогоднібаскетболставпрофесійним,і зарплатиу гравціввідповідні.Автой час,якнампояснювали,вінбуваматорським,азначить -поганооплачуваним.В "Будівельнику"найбільша зарплатабула180рублів.Потрапляєшвзбірну- стипендія200рублів.Стаєшчемпіономсвітучи Європи-250рублів.Щостосуєтьсяпреміальних,товиграєшЧЄ-500рублів,ЧС-2500,мінусприбутковийподаток,мінусподатокзабездітність.ПісляперемогинаОлімпіаді-1972впершедали300доларів і3000рублівпісля поверненнядодому.

Анамебліабомашинуспортсменизароблялитим,щопривозилитовариіз-закордонуіпродаваливСРСР.Найчастішеяїздив до Італії-18разів.Тодіу насбулидуже популярніболоньєвіплащі,якіу закупівлікоштували близькодвох доларів,авСоюзі-50,60,80рублів.Такимчином,язаробивсобіна21-ю "Волгу",якакоштувала5500.Алея небувбагатимспортсменом.Мені булосоромнопродавати,іястаравсявіддативсепосередникам.Азакордонмивозиливосновномуфотоапарати ічорнуікру,яку івСоюзібуловажкодістати -тільки якщовресторані
.

Вашакар'єравийшла яскравою,алекороткою
Виноювсьому-проблеми зіздоров'ям.НазборахпередЧС-1967у мене ставсясерцевий нападі втратасвідомості.ДіагностувалисиндромВольфа-Паркінсона-Уайта,що викликаєраптовінападитахікардії,апульсдосягав280-300ударівна хвилину.Першийнапад ставсявженаЧСвУругваї,якраз під часматчуСШАта Югославії.Такяпереживавзаюгів!З цимдіагнозоммені взагаліне можнабуло займатисяспортом,алеяпродовжувавграти.І з кожнимрокомнападиставаливсетривалішими.ПісляОІ-1972тренер "Будівельника"ШаблинськийповізменевДонецькначемпіонатУкраїни.Тамявперше вийшовна майданчик зСальниковим.Післячоговін продовживсвій спортивнийшлях,аяйогозавершив-приступтривавблизько години.Лишев 1985році вКаунасізробив операціюнасерці,істалолегше.

Змедалей,завойованихвзбірній,яканайбільш цінна?
За значущістю,це, звичайно,олімпійськезолото1972 року.Але ВолодимирКондрашинвзяв меневкомандушвидшеза минулі заслуги.Якщоговоритипро те,деядійснодоклавдо перемогимаксимумзусиль,тоце,звичайно ж,ЧСвУругваїі ЧЄвХельсінкі.

Щоскажетепро перспективизбірноїУкраїнинаЧСвІспанії?
У мій часнаЧСіОІза "золото" боролисячотирикоманди -США,СРСР,Югославіяі Бразилія.Сьогодніна"світі"нависокімісця претендуютьвжедесятьколективів.Плюсвосновномумолодьвиставилиамериканці -до Іспаніїне поїдеряддосвідченихгравцівна чолі зДюрантом.Такщо віддатиперевагукомусь одномуя неможу.АУкраїнівІспанії потрібнознаходитисвоюнішу,зановозавойовуватиавторитет.Адже самевтакихматчахнароджуютьсяігравці,ікоманда.Ядавно небачивнашузбірнувживу,алеменіздається,щонаЧСїм будеважко вийтиз групи.НаостанньомуЄвробаскетіяне побачиввкоманділідера,азбірнасильна,коливній євожак,який ічужекільцерозкриє,і кількаопонентівнасебевитягне.АлеябажаюнашимпротриматисянаЧСякомогадовше,домогтисяповагисуперників ідопомогти розвиткуукраїнського баскетболу.

ВИГРАВВСЕ: ВІДСРСРДООЛІМПІАДИ

Народився: 29.05.1947 в Єнакієво (Ук­раїна)
Кар'єра: "Авангард", Донецьк (1963), "Будівельник" (1964—1972)

Олімпійськийчемпіон-1972.БронзовийпризерОІ-1968.Чемпіонсвіту-1967.ЧемпіонЄвропи-1967,1969, 1971СрібнийпризерчемпіонатівСРСР-1965,1966.БронзовийпризерчемпіонатівСРСР-1964,1970.ЗаслужениймайстерспортуСРСР1971.КращийгравецьЧС-1967.Був двічіодружений.Маєдвохдочок.

УКРАЇНСЬКІ ПРИЗЕРИ ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ ЗБАСКЕТБОЛУ


Вадим Гладун
1963
Бронза

Анатолій Полівода
1967
Золото

Геннадій Чечуро
1967
Золото

Сергій Коваленко
1970
Бронза

Олександр Сальников
1974
Золото
1978
Срібло

Олександр Білостінний
1978
Срібло
1982
Золото
1986
Срібло
1990
Срібло

Володимир Ткаченко
1978
Срібло
1982
Золото
1986
Срібло

Олександр Волков
1986
Срібло
1990
Срібло

Віктор Бережний
1990
Срібло

Ігор Пінчук
1990
Срібло

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Більше новин
Реклама
Українець в НБА!
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
1
3:0
3
2
1
1:1
1
4
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
3
1
0:1
0
4
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
1
1:0
3
2
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
3
0
0:0
0
4
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
Показати бiльше
Всі таблиці Євро

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти